Pozvánka na seminář pro podnikatele

20. 09. 2017 | Průmysl a obchod

 Ing. Jaromíra Vítková

senátorka Parlamentu České republiky

si vás dovoluje pozvat na

Seminář pro podnikatele

KDE: Orlovna Boskovice, Komenského 33a, 680 01 Boskovice

KDY: 4. 10. 2017, 15:00

Přednášející:

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu, řídí sekci stavebnictví a primárních surovin, je to soudní znalec v oboru ekonomika

Ing. Libor Pokorný, Odbor výzkumu, vývoje a inovací MPO

Téma: Dotační možnosti MPO

Ing. arch. Jaroslav Klaška, zástupce Hospodářské a podnikatelské unie

Téma: Možnosti spolupráce podnikatelů a živnostníků s politiky

Ing. Michal Knödl, obchodní manažer

Téma: Role tištěné reklamy v dnešní době
 

Vaši účast prosím potvrďte do 27. 9. 2017 Bc. Barboře Palánové, asistentka.vitkova@gmail.com, tel. 737 273 889.