Můžeš to změnit!

28. 11. 2017 | projekt

V pondělí 27. listopadu měli vybraní studenti ze středních škol v Boskovicích možnost se zúčastnit ojedinělého projektu. Akci s názvem Můžeš to změnit! zorganizoval spolek Mezigenerace v čele s ředitelkou Mgr. Zdeňkou Dubovou. Celou akci zaštítila senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Cílem projektu je vzbudit ve studentech zájem o dění kolem a motivovat je k aktivnímu zapojení. Předat jim poselství skryté již v názvu projektu: MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!

Celý den probíhal formou workshopů, studenti byli seznámeni s fungováním demogratických procesů, dále aktivně spolupracovali s místními politky, kteří se jim na začátku představili formou tzv. „živé knihy“. Aktivně si se studenty přišli pohovořit následující zástupci politické sféry: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka, Bc. Hana Nedomová, starostka, Mgr. Dagmar Hamalová, místostarostka, Mgr. Sáša Živná, zastupitelka a zástupkyně úřadu JUDr. Iva Močičková, vedoucí Odboru vnitřních věcí.

„Věřím, že to pro studenty byla zajímavá příležitost, jak se dozvědět více o politických procesech v demokracii a možnostech zapojit se do nich jako občan. Studentům jsem přiblížila, jak jsem se dostala do politiky já a následně jsem jim pomáhala aktivně s řešením jednotlivých projektů,“ sdělila Vítková.

V druhé polovině dne se studenti věnovali konkrétním problémům a snažili se najít, společně s přítomnými zástupci místní politiky i úřadu, řešení, které by bylo reálné a vedlo by ke zlepšení situace. Město Boskovice mělo jedinečnou šanci nabídnout studentům zdejších středních škol se aktivně zapojit do zajímavého a hlavně praktického projektu, který přiblížil mladým lidem fungování místní politiky.