Setkání starostů obcí Boskovicka k přípravě projektu „Boskovické spojky“

14. 01. 2018 | doprava

Dne 11. ledna proběhlo setkání se starosty obcí Obce s rozšířenou působností Boskovice k tématu aktuální stav přípravy Boskovické spojky a dalších akcí modernizace železniční trati v úseku Brno – Skalice nad Svitavou. Akci uspořádalo město Boskovice zastoupené místostarostkou Mgr. Dagmar Hamalovou společně se senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou.  Jednání se zúčastnili zástupci 10 obcí a měst ORP Boskovice. Projekt Boskovická spojka představili Ing. Klára Čudrnáková ze Správy železniční dopravní cesty Stavební správy východ a projektant stavby Ing. Petr Rotschein ze SUDOP Brno. Informace doplnili ředitel Kordis JMK, a.s. Ing. Jiří Horský a Ing. Michal Fránek vedoucí Oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Jihomoravského kraje. Přítomní diskutovali potřebnost stavby Boskovické spojky, s ohledem na potřeby nejen města Boskovice, ale dalšího území Obce s rozšířenou působností Boskovice. Z jednání vzešly od přítomných zástupců měst a obcí podněty:  zachování osobní železniční dopravy Boskovice – Velké Opatovice, dále přítomní vyzvali ke spolupráci JMK a SŽDC při budování parkovacích ploch navazujících na železniční stanici ve Skalici nad Svitavou. Zazněl podnět na dořešení provozování parkoviště vedle vlakového nádraží Letovice. Současně přítomní starostové upozorňovali na nedostatečnou informovanost v návaznosti na přijatá rozhodnutí JMK a informovanost ve změnách dopravní obslužnosti ze strany sousedních krajů.

Fotografie

Mgr. Dagmar Hamalová

místostarostka města Boskovice