Snídaně s podnikateli

23. 11. 2017 | podnikatelé

„Spolupráce s podnikateli je v regionu velmi důležitá, proto jsem se v poslední době zaměřila nejen na jednotlivé schůzky a jednání se zástupci firem, podniků a podnikatelů, ale i na odezvu z terénu jsem se rozhodla uspořádat tzv. Snídani s podnikateli,“ řekla Jaromíra Vítková, senátorka.  Jednalo se o neformální a přátelské setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. listopadu v 9 hodin v prostorách Orlovny. Teším se z toho, že podnikatelé z Boskovic, Kunštátu, Bořitova obětovali svůj čas a pozitivně reagovali na pozvání a přišli diskutovat,“ referovala Vítková. Senátorka všechny na začátek přivítala. Přítomní zástupci různých podnikatelských sfér se nejdříve představili a poté dostali možnost otevřít téma, které je tíží nebo zajímá. Důležitá témata, která padla, byla například: dopravní obslužnost v regionu, nedostatek řidičů, kvalifikovaných zaměstnanců, limitující pravidla dotací, samotná komunikace mezi podnikateli navzájem, problematika odpadů u obcí a tak dále. Paní senátorka vyzdvihla téma D 43 a stále probíhajícího sběru podpisů na petičních arších a seznámila přítomné s novinkami, které má čerstvě z Ministerstva dopravy. Dále zmínila téma technických školek a technického vzdělávání napříč vzdělávacím systémem. Rozběhla se celkem zajímavá a plodná diskuze. „Důležitá témata a problémy jsem si zaznačila a hodlám se k nim aktivně postavit,“ sdělila Vítková. Snídaně s podnikateli byla pilotní akce, která má šanci se rozběhnout a získat pravidelný režim.