Beseda D 43 a I/ 43 aktuálně

04. 10. 2017 | doprava

Beseda D 43 a I/ 43 aktuálně
Účastníky besedy přivítali a besedu zahájili členové z. s .Naše voda. Ing. Jaromíra Vítková shrnula aktivity, které vykonává v rámci problematiky D 43 ať již sama či společně s kolegou poslancem Ing. arch. Jaroslavem Klaškou. Uvedla aktivity, které propojují se Spolkem pro výstavbu dálnic D35 a D43. Senátorka se v rámci žaloby na ZUR JMK připojila ke straně proti žalobcům, aby podpořila ZUR a Jihomoravský kraj v této záležitosti. Vyzdvihla zejména potřebu podpořit Petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Snažíme se získat 10 000 podpisů, abychom petici mohli projednat na plném plénu v Senátu. Aktivně oslovujeme občany, například na čerpacích stanicích v Černé Hoře a v Krhově. Existuje i internetová e-petice, ale podpisy, jsou pro nás relevantní pouze na tištěných arších. Proto se snažíme oslovit co největší okruh lidí, aby nám se sbíráním podpisů pomohli.“ Podpisové archy je možné zaslat i elektronicky na vyžádání. Petici podporujeme i na různých akcích, jak je tomu například při tradiční akci Pochodu po dálničním tělese R 43. Situace není lehká, a i přesto se snažíme využít všechny dostupné prostředky, abychom výstavbu dálnice podpořili.
Ing. arch. Jaroslav Klaška informoval o všech jednáních, které byly vyvolány. Jednání na Krajském úřadě JmK, v Moravské Třebové, v Pardubicích, na MMB Brno, v Poslanecké sněmovně.
I tyto výše popsané aktivity vedly k rozdělení trasy na severní a jižní úsek. V severní části se, dle sdělení zástupce SŘD, v lokalitě od Bořitova přes Svitávku do Moravské Třebové sleduje jedna trasa, řeší se kapacita (zda 2 nebo 4 pruhy). Ekonomické rozvahy by měly být do září r. 2018 a následoval by další stupeň projektové přípravy.
Další diskuze se vedla hlavně o situaci na I/43, která v současné době je velmi problematická. Občané se dotazovali na možnost zřízení přechodu v obci, na protihlukové stěny, zvýšení bezpečnosti vybudováním nových chodníků, odvedení dopravy těžkých nákladních aut, apod. Na tyto dotazy odpovídali zástupci ŘSD, Policie ČR, Krajského úřadu JmK, Svazku obcí pro R 43, starosta obce a další účastníci. Zástupci uvedených institucí přislíbili, že podněty, které byly zcela nové, budou řešit.

Černá Hora 4. 10. 2017