Ředitel školy může až na 10 dní vyhlásit buď distanční vzdělávání, nebo úplné volno

03. 02. 2022 | školství

Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 projednal ve čtvrtek 3. února Senát. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a také Ústavně-právní výbor navrhli zákon chválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

„Cílem je umožnit řediteli školy flexibilně reagovat na situaci, kdy je chod školy ohrožen z personálních důvodů na straně pedagogických pracovníků. Návrh zákona dává řediteli školy oprávnění vyhlásit až na 10 dní v jednom školním roce buď distanční vzdělávání, nebo úplné volno a to v případě trvání stavu pandemické pohotovosti,“ uvádí senátorka Vítková.

Návrh reaguje na aktuální situaci. V souvislosti se skokovým nárůstem počtu nakažených onemocněním, situace působí potíže v řadě oblastí a školství není výjimkou. Řada škol se potýká s nedostatečným personálním zajištěním výuky vzhledem k množícím se případům izolace či karantény u pedagogických pracovníků.

„Ve svém obvodu jsem s mateřskými školami v kontaktu, a proto jsem s nimi tuto novelu projednala. Většina ředitelek a ředitelů mateřských škol možnost ředitelského volna vítá.  Řada mateřských škol se setkala či setkává se situací, kdy například z 5 zaměstnanců jsou 4 covid pozitivní a těžko nahrazují nemocné zaměstnance a zajištění provozu je velmi náročné. Problém někteří vidí v tom, že odpovědnost bude právě na nich. Samozřejmě pro rodiče bude velmi těžké narychlo domluvit pro děti hlídání. I přes tyto menší nedostatky většina novelu vítá a zároveň také říká, že mohla přijít již mnohem dříve,“ doplňuje Vítková.

Po dobu vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem náleží osobě pečující o dotčenou osobu ošetřovné, a to v rozsahu a za podmínek tímto zákonem stanovených.

„Osobně chci vyzvednout to, že tentokrát se zde na mateřské školy nezapomnělo, jak se v minulosti často stávalo. Mateřské školy v době pandemie byly hodně opomíjeny. Snažím se již dva roky prosadit na ministerstvu zřízení Stálé mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání a to se, bohužel, zatím nepodařilo. Závěrem bych chtěla všem pedagogickým pracovníkům poděkovat za jejich nasazení nejen v době pandemie,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie

fotografie