Školky nebudou mít povinnost přijímat dvouleté děti

24. 07. 2018 | školství

Zástupci mateřských škol a odborná veřejnost se dlouhodobě snaží o zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do MŠ od roku 2020. O tuto problematiku se zajímala intenzivně také senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která je členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Výbor uspořádal veřejné slyšení v únoru tohoto roku - „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náručí mámy“. Výsledkem slyšení byla iniciace a spolupráce na změně školského zákona a zároveň vytvoření vhodných podmínek pro ty rodiče, kteří své děti do zařízení umístit potřebují. „Výbor v dubnu tohoto roku obdržel „Petici – zrušení povinnosti obcí přijímat dvouleté děti do mateřských škol“ V petici upozorňovali na novou povinnost pro obce přijmout dvouleté děti do mateřské školy, která vyplývá ze zákona. V současné době jsou však mateřské školy naplněné a na výstavbu nových škol nebo přístavby stávajících škol nemají obce finanční prostředky,“ uvedla Vítková.

„Děti dvouleté potřebují jinou péči než děti tříleté. V současné době není na vysokých školách obor, který by připravoval „chůvy“ pro péči dětí mladší tří let. Situace, že učitelky budou pečovat o děti mladší tří let, způsobí, že se nebudou moci věnovat vzdělávání dětí starších tří let a natož předškolákům. Péče o děti mladší tří let bude vyžadovat i úpravy prostor a vybavení škol,“ doplnila Vítková.

Povinnost přijímat dvouleté děti přitom od začátku vadila nejen zřizovatelům školek, ale především samotným ředitelům. Kvůli omezené kapacitě míst i pedagogického sboru by to znamenalo nesmírnou zátěž pro chod především menších zařízení.

Minulý týden tyto snahy podpořil po pozitivním odhlasování Poslanecké sněmovny také Senát České republiky. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů schválili senátoři dne 19. července 2018. Novela zákona ruší povinnost přijímat 2leté děti do mateřské školy, zároveň se také ruší povinnost přednostního přijímání 2letých dětí do mateřské školy.

Tisková zpráva, 24. července 2018 Boskovice