Školský zákon v Senátu

10. 06. 2020 | školství

V Senátu se projednával „školský zákon“, jehož hlavní změnu tvoří úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky. Největší debata i v Poslanecké sněmovně byla kolem povinnosti maturity z matematiky, kterou tento zákon odkládá. Povinné budou 2 zkoušky a to z českého jazyka a volba žáka mezi matematikou a cizím jazykem. V rámci projednávání školského zákona byla v Senátu velká diskuze. 

„Matematika je důležitá, ale ani odborná veřejnost nemá shodný názor na maturitu z matematiky. Vnímám také nedostatek odborných pedagogů v matematice. Určitý kompromis pro mě je ten, že studenti budou moci konat v rámci společné části maturitní zkoušky nepovinnou zkoušku s názvem „Matematiky rozšiřující“. Já zastávám názor, že by bylo vhodné rozdělit obtížnost maturity z matematiky na tzv. „technické“ obory a „humanitní“ obory,“ uvedla senátorka Vítková.

Senátorka Jaromíra Vítková chtěla pozměňovacím návrhem umožnit distanční a kombinovanou formu výuku i na základních školách. Základní školy tyto formy výuky v zákoně nemají uvedené. „Tímto návrhem chci umožnit, aby děti, které jsou dlouhodobě nemocné, v zahraničí nebo mimo svoji kmenovou školu, by se mohli podílet na výuce distančně. Týká se to jak běžného života, tak i období prožité pandemie koronaviru. V případě druhé vlny by byly školy lépe připraveny. Pozměňovací návrh podpořili i moji kolegové,“ uvedla senátorka Vítková.

Senát nakonec schválil zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Pan ministr Robert Plaga se vyjádřil, že distanční a kombinovanou formu výuky na základních školách chtějí řešit v nejbližší době.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie