Školství – dotační možnosti, aktuální stav legislativy

14. 09. 2017 | školství

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se odpoledne v sále kina Boskovice debatovalo na téma Školství – dotační možnosti, aktuální stav legislativy. Seminář pořádala senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Pozvánku dostaly MŠ, ZŠ, SŠ a obce ORP Boskovice a Blansko.

Na seminář přijal pozvání Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek MŠMT, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také místostarostka města Boskovice, zodpovědná za oblast školství, Mgr. Dagmar Hamalová.

Jaroslav Fidrmuc se věnoval zejména tématu aktuální dotační možnosti, kde se zmínil o operačním programu OP VVV a šablonách pro školy a o jejich druhé vlně, která se připravuje. Nastínil základní podmínky, které školy mohou očekávat. Zmínil také digitalizaci ve vzdělávání a poukázal na zajímavé výsledky ze správy ČŠI o  vybavenosti českých škol. Dalším tématem byla revize rámcových vzdělávacích programů, kde se aktualizace týká matematiky a cizího jazyka. V současné době se diskutuje revize informačních technologií. Třetím tématem pana náměstka bylo inkluzivní vzdělávání ve školní praxi.

Jiří Mihola ve svém příspěvku zmínil povinné předškolní vzdělávání, prorodinnou politiku, navýšení platu učitelům, nezapomněl také zmínit praktičnost a finanční gramotnost ve vzdělávání. Svůj příspěvek završil tím, že řekl: „Investice do školství se vyplácí, a to několikanásobně.“

Dagamar Hamalová krátce pohovořila aktuálně o situaci za město Boskovice. Senátorka Vítková zmínila nedostatek školních psychologů a vyzdvihla jejich důležitost a potřebnost, dále zmínila postavení praktických MŠ a ZŠ a zastavila se u problematiky dosaženého vzdělání školních asistentů.

Po samotných příspěvcích měli přítomni možnost se dotázat na konkrétní problematiku. Různorodá témata v předcházejících příspěvcích měla velkou odezvu. Nejvíce byla zmiňována záležitost inkluzivního vzdělávání, rodina versus škola, vysoká náročnost administrativy, přijímací zkoušky, praxe a mnoho dalších témat. Dotazů a názorů na současnou situaci ve školství bylo mnoho, pokud by nám to čas dovolil, tak bychom diskutovali do večerních hodin. „Jsem ráda, že jsem mohla tento seminář pro školy zorganizovat a vidím v tom důležitý střet teorie s praxí, a proto je potřeba se o konkrétní problematiku zajímat v terénu.“, řekla senátorka Vítková.

 

tisková zpráva 14. 9. 2017