Aktivity senátorky ke 100. výročí ČSR

11. 04. 2018 | akce

V roce 2018 se slaví na mnoha místech 100. výročí založení Československé republiky.  Oslavy probíhají po celý rok 2018 a zahrnují mnoho akcí, na kterých se podílí celá řada institucí i jednotlivců. K oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa se připojuje také svými aktivitami senátorka Jaromíra Vítková.

Legiovlak neboli pojízdná replika legionářského vlaku z období „ešalonové války“ na Transsibiřské magistrále je ambiciózní projekt Československé obce legionářské. Cílem je v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Senátorce Vítkové se podařilo zajistit pro rok 2018 zastávku Legiovlaku přímo v Boskovicích. Legiovlak bude na boskovickém vlakovém nádraží přistaven v termínu 17.-22. 7. 2018. „Legiovlak se snaží obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku československého státu a jsem ráda, že bude mít široká veřejnost možnost navštívit Legiovlak přímo v Boskovicích,“ uvedla Vítková.

Senátorka Jaromíra Vítková spolupracuje s Muzeem T. G. Masaryka v Lánech. Letos zajistila pro Boskovice výstavu T. G. Masaryk a železnice. Zahájení výstavy proběhne 19. 7. 2018 v 16:00 v prostorách Kina Panorama v Boskovicích a samotná výstava potrvá do 31. 7. 2018. Výstava prezentuje cesty T. G. Masaryka v době, než se stal prezidentem a v prezidentském období. Seznamuje návštěvníky se způsobem cestování, přináší zajímavosti o různých pobytech TGM v Československu i v zahraničí. Součástí zahájení bude také promítnutí historického krátkého filmu.

Velice dobrou spolupráci již několik let má senátorka Vítková s Ústavem pro studium totalitních režimů. Loni ve spolupráci s ÚSTR zajistila hned 2 zajímavé výstavy a to Rozkulačeno a Václav Havel. „Letos jsem pro Blanensko zajistila výstavu Ve znamení tří deklarací, která bude v Muzeu regionu Blanenska v květnu, dále naváže v Muzeu regionu Boskovicka a putovat bude do Velkých Opatovic, kde bude během měsíce srpna. Přesně termíny budou včas zveřejněny,“ sdělila Vítková. Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

100 lip 100 oslav - Jihomoravský kraj chce v souvislosti s oslavami 100. výročí nechat na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých jako připomínku této historické události. Senátorka Jaromíra Vítková je současně také zastupitelkou JMK, která se bude na této akci podílet. „Jelikož v Boskovicích bude lípu sázet hejtman JMK, tak jsem si pro „svoji“ lípu vybrala z mého obvodu městys Jedovnice, kde v říjnu 2018 symbolicky zasadíme lípu,“ uvedla Vítková. Tato akce má být symbolem demokracie, pospolitosti a také hrdosti. K desetiletému výročí republiky v roce 1928 to byly právě lípy, které byly vysazovány. V termínech duben - červen a září - říjen zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Partnerem projektu je Český rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova univerzita v Brně, která poskytne poradenský servis.

fotografie

Tisková zpráva 11. 4. 2018