Děkovný dopis za finanční příspěvek na podporu památníku kardinála Tomáše Špidlíka

26. 07. 2018 | kardinál Špidlík

Vážená paní Hlaváčková,

ráda bych Vám a všem členkám Vaší družiny srdečně poděkovala za Váš velkorysý finanční příspěvek na Veřejnou sbírku na podporu zbudování památníku Tomáše kardinála Špidlíka. Jsem přesvědčena, že v dnešní době, kdy se mnoho lidí odklání od víry a vyznává konzumní způsob života, je nutno připomínat, že život má i duchovní rozměr. Kardinál Špidlík je velmi významnou osobností, získal si nejen nás věřící, ale oslovil i řadu nevěřících. Je uznáván nejen v Evropě. U příležitosti 100. výročí narození má Orel Boskovice záměr zbudovat památník v lokalitě ulice Bělské, nedaleko rodného domu.

Vážená paní Hlaváčková, 

děkuji Vám za Váši podporu a jsem přesvědčena, že svým příspěvkem jste podpořili dobrou věc. Vlastní realizace záměru oslav včetně odhalení památníku se uskuteční v průběhu roku 2019. Mimo odhalení památníku budou i jiné akce např. koncert, mezinárodní konference, besedy, apod. Vše je pod záštitou Ministerstva kultury. Akce budou zveřejňovány v médiích, aby se občané mohli zúčastnit.

 

Děkuji za Vaši podporu a vstřícnost.

S díky a úctou

 

Ing. Jaromíra Vítková