Koncert pro kardinála Tomáše Špidlíka

17. 09. 2018 | koncert

Nedělní koncert v Boskovicích pro kardinála Tomáše Špidlíka zaplnil kostel sv. Jakuba st. V úvodu vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která celý koncert připravila. Sbor BaczBand si připravil hudební repertoár ze zpěvníku Hosana či od autorů Anežky Hradilové, Simony Martausové, skupiny Good Work a dalších. Diváci si vyposlechli příjemnou hudbu doprovázenou mluveným slovem a promítáním fotografií kardinála T. Špidlíka. Zážitek z koncertu byl ohromný a každého pohladil na srdci.

„Benefiční koncert přilákalo víc než 150 návštěvníků, kteří přišli podpořit památník a zpříjemnit si nedělní večer. Výtěžek z koncertu je 23 000 Kč a obnos bude připsán na účet veřejné sbírky určený na výstavbu památníku pro kardinála Tomáše Špidlíka. Největší dík patří sboru BaczBand pod vedením Františka Bačovského,“ uvedla Vítková.

Příští rok by významný rodák Boskovic kardinál Tomáš Špidlík oslavil 100. narozeniny. K této příležitosti se Orel jednota Boskovice rozhodl realizovat památník nedaleko jeho rodného domu. „Odhalení památníku je plánováno na srpen, datum koresponduje s vysvěcením Tomáše Špidlíka na kněze v roce 1949,“ uvedla senátorka.

„Rok 2019 bude hlavní rok oslav 100. výročí narození T. K. Špidlíka, které budeme pořádat s Orel jednotou Boskovice ve spolupráci s dalšími institucemi a vše je pod záštitou Ministerstva kultury. Plánuji uspořádat koncerty, besedy, výstavu a také mezinárodní konferenci, která se bude konat 21. 10. 2019 v Senátu. O všech aktivitách budu postupně informovat,“ doplnila Vítková.

 

Ti, kdo budou chtít realizaci památníku podpořit, mohou zasílat peníze na účet veřejné sbírky 280571499/0300. Dalším možným přispěním na památník je možnost zakoupení si obrázku s citátem kardinála a textem na druhé straně, který shrnuje jeho život. Kartička stojí 50 Kč a postupně je propagována na různých akcích.

 

Tisková zpráva, 17. září 2018 Boskovice

 

fotografie

fotografie