Nastavíme v ČR funkční systém předškolní péče a vzdělávání?

03. 09. 2020 | školství

Dne 3. září proběhlo Fórum rodinné politiky, které organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Letošní třetí ročník proběhl v Univerzitě Pardubice. Fórum se soustřeďuje na otevřenou debatu o cílech a zaměření české rodinné politiky a jsou zváni zástupci firem, politici, úředníci, sociální partneři, neziskové organizace, zástupci obcí, měst, krajů a další aktéři. V rámci workshopu zaměřeného na předškolní vzdělávání byla mimo jiné pozvána také senátorka Jaromíra Vítková za KDU-ČSL. Workshop se zabýval zejména otázkou: Nastavíme v ČR funkční systém předškolní péče a vzdělávání?. Fungování dětských skupin, mateřské školy, slaďování rodinného a pracovního života - to vše bylo diskutováno v rámci workshopu.

„Dětské skupiny fungují v České republice již několik let, hlavním důvodem umisťování dětí do dětských skupin je nedostatek kapacit v některých mateřských školách a návrat rodičů na trh práce. Pro děti mladší tří let je potřeba speciální péče. Já osobně preferuji, že takto malé děti mají být s matkou doma. Samozřejmě jsou různé situace, kdy rodiče rádi využijí nabízené možnosti péče i o děti mladší tří let,“ sděluje senátorka Vítková.

Péče v dětských skupinách je nastavena na velmi dobré úrovni a flexibilní podmínky jsou výhodné pro rodiče. Novela zákona o dětských skupinách počítá jednak s přejmenováním na jesle a možností umístění dětí od 6 měsíců věku. Služba by měla být pouze pro děti do 3 let. Zavádí se také stabilní financování ze státního rozpočtu. Nové změny by měly platit od 1. 7. 2021 a přechodná doba pro stávající dětské skupiny je nastavena do 31. 8. 2024.

Senátorka Vítková dodává: „Vždy jsem brala dětské skupiny jako doplněk k mateřským školám a ne jako konkurenci. Na řadě míst společně tyto instituce spolupracují. Samozřejmě existují různé možnosti dle lokalit. Jiné možnosti nabízí velká města a malé obce a existují také velké rozdíly ve financích.“

Diskuze na workshopu byla velice bouřlivá. V rámci předškolního vzdělávání byla pozitivně kvitována snaha senátorky Jaromíry Vítkové iniciovat vznik Stálé mezirezortní skupiny složené z MŠMT, MPSV a MF, doplněné zástupci ze Senátu a Poslanecké sněmovny.

„Mám radost, že výsledky jednání kulatého stolu k mateřským školám a semináře k dětským skupinám přinášejí na tomto Fóru pozitivní odezvu. Všichni vyjádřili, že Stálá mezirezortní skupina by byla jistě přínosem. Je důležité se setkávat, informovat se a hledat společná řešení,“ zakončila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie