Nová silnice S73 byla předmětem diskuze v Černé Hoře

09. 09. 2022 | silnice S73

Již 7. beseda na téma aktuálního stavu přípravy silnice S73 se uskutečnila v Černé Hoře. Senátorka Jaromíra Vítková ji pravidelně pořádá ve spolupráci s městysem Černá Hora a spolkem Naše voda, z.s. Přítomni byli zástupci ŘSD ČR, projektové kanceláře PK-Ossendorf, HBH projekt, Policie ČR, Kanceláře architekta města Brna.

 

„Nehodovost na aktuální I/43 je velká za letošní rok je to celkem 111 nehod. Velmi kvituji přehodnocení severního úseku na bezpečnější 4pruhové uspořádání. Tuto variantu prosazovalo nejen ŘSD, ale také Policie ČR. V roce 2023 se bude realizovat stavba kruhového objezdu pod společností ALPS směr Boskovice, která bude součástí nové silnice S73,“ sděluje senátorka Vítková, která besedu organizuje.

 

Zástupci ŘSD představili aktuální rozpracovanost jednotlivých úseků. V úseku Bořitov-Svitávka je ukončena dokumentace pro územní rozhodnutí, předpokládá se realizovat v letech 2026-2029. V úseku Svitávka-Staré Město byla prosazena nakonec varianta 4pruhového uspořádání a to díky velkému úsilí paní senátorky Vítkové. Přidali se k ní také jednotlivé obce a podnikatelé, pro které je tato komunikace zásadní. Po nově dopravně inženýrském posouzení variant šířkového uspořádání nakonec Ministerstvo dopravy vydalo podnět k vypracování aktualizace záměru pro kategorii 2+2. V úseku D1-Bořitov je zpracovaná technicko-ekonomická studie, řeší se napojení na I/73 na D1 a související vlivy, počítá se s modelací výhledových stavů ve vazbě na sčítání dopravy.

 

„Problém ve zdlouhavém projednávání způsobovaly zejména neplatné Zásady územního rozvoje JMK. V roce 2016 i díky petici, kterou jsem zorganizovala, se podařilo v listopadu vydat nové ZÚR Jihomoravského kraje,“ sděluje Vítková a doplňuje: „Na besedě jsme probrali nejen plánovanou S73, ale také stávající I/43 a odstranění bodových závad, které jsou velmi důležité pro plynulost a bezpečnost. Řada dotazů od občanů nám opět ukázala, jak je důležité tato setkání veřejnosti se zainteresovanými institucemi organizovat pravidelně,“ zakončila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové