Památková legislativa v České republice – praxe a výhledy 18. 10. 2021

08. 10. 2021 | památková péče

 

Pozvánka

 na konferenci

 Památková legislativa v České republice

– praxe a výhledy,

 kterou pořádá

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

 dne 18. října 2021 od 10:00 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“

 

10:00 – 10:15 hod.

Úvodní slovo

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví

a příspěvkových organizací, MK ČR

 blok přednášek

 Analýza současného stavu památkové péče v ČR v návaznosti na platnou legislativu

10:15 – 10:35 hod.

Identifikované slabiny stávající právní úpravy státní památkové péče

Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče, MK ČR

10:35 – 10:55 hod.

Problematická místa výkonu památkové péče z pohledu krajských úřadů

Mgr. Petr Fedor, vedoucí odboru kultury a památkové péče

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 10:55 – 11:15 hod.

Památková péče pohledem veřejného ochránce práv

JUDr. Jana Vašíková a JUDr. Marek Hanák, zástupci Veřejného ochránce práv

 11:15 – 11:35 hod.

Diskuze

 11:35 – 11:50 hod.

Coffee break

 blok přednášek

 Obecný rámec památkové legislativy

 11:50 – 12:10 hod.

Mezinárodní dokumenty, předpisy EU a ochrana kulturního dědictví v ČR

Dr. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D., náměstkyně generální ředitelky NPÚ /

Ing. arch. Věra Kučová, vedoucí oddělení památek s mezinárodním statusem, NPÚ

 12:10 – 12:30 hod.

Mezinárodní rámec

PhDr. Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče, Pražský hrad

 12:30 – 12:50 hod.

Základní limity právní úpravy státní památkové péče z pohledu

zejména stavebního práva

JUDr. Martin Zídek, ředitel odboru památkové inspekce, MK ČR

 12:50 – 13:10 hod.

Zahraniční příklady – zkušenost památkové péče na Slovensku

PhDr. Katarína Kosová, generální ředitelka Památkového úřadu SR

 13:10 – 13:30 hod.

Diskuze

 13:30 – 13:45 hod.

Coffee break

 III. blok přednášek

 Specifické otázky ochrany archeologie

 13:45 – 14:10 hod.

Provádění archeologických výzkumů a památkový zákon

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR Praha /

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Brno

 14:10 – 14:30 hod.

Archeologická praxe z pohledu odborné organizace státní památkové péče

Mgr. Michal Zezula, Ph.D., ředitel Územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě /

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., ředitel Územního odborného pracoviště NPÚ v Praze

 14:30 – 14:50 hod.

Sankce za porušení povinností v oblasti archeologického památkové péče – legislativní rámec a vymahatelnost

Mgr. et Mgr. Róbert Antal, Archeologický ústav AV ČR, Brno

 14:50 – 15:15 hod.

Diskuze

 15:15 – 15:30 hod.

Coffee break

 Závěr konference

 15:30 – 15:45 hod.

Možná řešení dílčích problémů památkové péče

Mgr. Milan Novák, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Krajského úřadu Pardubického kraje

 15:45 – 16:00 hod.

Závěr

 Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

 

 Svou účast, prosím, potvrďte do 13. října 2021 na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz.  

Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. Průkaz totožnosti nutný.

Podmínky k umožnění vstupu se budou řídit aktuálně platnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií COVID-19.

Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci konference souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.