Pravidla literární soutěže „Vyjádři svůj názor k osudu Alexeje Navalného“

25. 10. 2023 | soutěž

 • Soutěž vyhlašuje senátorka Senátu Parlamentu České republiky Ing. Jaromíra Vítková.

 • Vlastní texty ve formě úvahy psané v jazyce českém, v rozsahu maximálně 2 normostrany (1 normostrana je 1800 znaků), tj. 3600 znaků ve velikosti písma 12 v souboru typu pdf posílejte elektronickou poštou na adresu otavovam@senat.cz

 • Práce vytvořené umělou inteligencí (AI), nepůvodní práce, práce obsahující vulgarismy nebo velké množství pravopisných chyb nebudou do soutěže přijaty.

 • Uveďte celé jméno autora/ky, rok narození, název střední školy a telefonický kontakt.

 • Uzávěrka soutěže je 10. 1. 2024 v 11:55 hodin.

 • Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota, ve které zasedne senátorka Ing. Jaromíra Vítková, středoškolští pedagogové a další odborníci. Hodnotí se dodržení podmínek soutěže, originalita myšlenek a jazyková úroveň.

 • Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na půdě Senátu Parlamentu České republiky.

 • Soutěž je určena pro žáky ve věku 12–19 let, soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií: 1. kategorie žáci do 15 let a 2. kategorie žáci 16-19 let.

 • Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným použitím jím poskytnutého díla v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.

 • Soutěžící svou účastí uděluje svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže: jméno, příjmení, věk, e-mailový a telefonický kontakt, a to za účelem organizace (vč. vyhodnocení) a propagace soutěže.

 • Pořadatelka Ing. Jaromíra Vítková si vyhrazuje právo literární soutěž přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude informovat účastníky literární soutěže oznámením na internetových stránkách www.jaromiravitkova.cz

   

fotografie