Příprava oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka

27. 09. 2017 | kardinál Tomáš Špidlík

Kardinál Tomáš Špidlík byl nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí. Narodil se 17. prosince 1919 v Boskovicích. V roce 1940 vstoupil do jezuitského noviciátu a kněžské svěcení přijal v holandském Maastrichtu 22. srpna 1949. Vyučoval na univerzitách v Římě. Je považován za světově proslulého znalce spirituality křesťanského Východu, propagátora české kultury a duchovního otce. Papež Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmenoval kardinálem pro jeho celoživotní úsilí ve studiu a praktické službě pro jednotu křesťanů.

Zemřel 16. dubna 2010 v Římě.

Kardinál Tomáš Špidlík patří k nejvýznamnějším rodákům města Boskovice a jeho odkaz si připomínáme vzpomínkovými besedami, výstavami i dalšími akcemi. Jednota Orel Boskovice osobu kardinála Tomáše Špidlíka připomněla třeba výstavou, která je nyní stálou součástí poutního místa na Velehradě, publikací, vzpomínkovými setkáními, kterých se účastnili zástupci Centra Aletti nebo jeho přátelé z Itálie. Připomínkou, že kardinál studoval na místním gymnáziu, je pamětní deska umístěna u vstupu do školy. Trvalá důstojná připomínka však chybí. „V loňském roce vznikl společný záměr spolků Junák středisko Boskovice a Jednota Orel Boskovice zrealizovat památník ke 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Radě města jsem předložila v lednu 2016 záměr a žádost o umístění v lokalitě Bělské ul. nedaleko rodného domu,“ sdělila Vítková. „V této době je zpracovaná studie boskovickou rodačkou výtvarnicí MgA. Magdalénou Roztočilovou.“

„Když jsem byla oslovena na návrh tohoto památníku, měla jsem strach, že nebudu schopna naplnit vizuálně myšlenky tak velkého člověka a filozofa. Erb Kardinála Špidlíka obsahoval silné poselství, které se mi stalo jasnou inspirací. Pochopila jsem, že mojí rolí není vymýšlet komplikovaný koncept, ale uctít myšlenky mistra a jen jim dát sochařskou formu.

Mým cílem je dát důvěru divákovy a dovolit mu do tohoto intimního vztahu lásky a smrti a vzkříšení vstoupit“, sdělila autorka studie MgA. Magdaléna Roztočilová.

Rozpočet památníku činí více než 500 tis. Kč a proto byla Jihomoravským krajem povolena sbírka v souladu s platnou legislativou. Ti, kdo budou chtít realizaci podpořit, mohou zasílat peníze na účet 280571499/0300.

V roce 100. výročí narození mimo odhalení památníku budou i jiné akce např. koncert, mezinárodní konference, besedy, apod. „ O tak významných aktivitách jednám již delší dobu s významnými osobnostmi a zástupci významných institucí. Navštívila jsem arcibiskupa Graubnera, komunikuji s profesorem Ambrosem, náměstkem MK ČR, ředitelem Úřadu pro studium totalitních režimů a dalšími“, sdělila Vítková. V této době je sestavena pracovní skupina, ve které nechybí ani zástupce rodiny. V současné době vznikla i stránka na FB.

Samotná realizace záměru oslav včetně odhalení památníku se uskuteční v průběhu roku 2019.

 

Pozvánky:

Další setkání s veřejností na téma D 43 a I/43 aktuálně. Setkání již po několikáté připravujeme ve spolupráci se z. s. Naše voda, a proto se bude konat opět v Černé Hoře, v sále na Zámečku, Budovatelská 282, Černá hora a to 4. 10. 2017 od 18.00 hod.

 

Seminář pro podnikatele

KDE: Orlovna Boskovice, Komenského 33a, 680 01 Boskovice

KDY: 4. 10. 2017, 15:00

 

Kontaktní údaje:

Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice

Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Mobil: +420 606 836 349

E-mail: mirkavitkova@centrum.cz

www.jaromiravitkova.cz