SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ 2021

24. 05. 2021 | kultura

V týdnu od 24. června t.r. se uskuteční slavnostní předání osobních cen pořadatelů akce Salonek dětských adamovských umělců. Celkem 12 dětí (nejmladší ve věku 2 roků) převezme ocenění od Bc. Romana Piláta - starosty města Adamova, Jiřího Němce - místostarosty města Adamova, PhDr. Vlasty Kubenové - tajemnice MěÚ Adamov, Ing. Martina Hroze - jednatele společnosti Adavak s.r.o., Jitky Štipčákové - oblastní obchodní ředitelky Pivovaru Černá Hora, Pavla Lazárka - správce Farnosti Adamov a Jitky Králíčkové - ředitelky MKS Adamov. Velký dík za spolupráci patří Ing. Jaromíře Vítkové, člence Senátu ČR, která i v letošním roce převzala nad akcí patronát.

Zdroj: https://www.adamov.cz/salonek-detskych-adamovskych-umelcu-2021-i-7597

 

fotografie