Tisková konference KDU-ČSL Jihomravský kraj

01. 03. 2021 | mateřské školy a silnice 43

Musíme podpořit mateřské školy v době pandemie

Mateřské školy jsou po celou dobu pandemie nebyly, na rozdíl od základních, středních a vyšších škol uzavřeny. Ale také zde se objevují ohniska nákazy covid-19. Počet nakažených dětí roste a potíže s tím mají nejen školy, ale i zřizovatelé a samotné rodiny. Institut pro sociální a ekonomické analýzy provedl za podpory Technologické agentury ČR výzkum v mateřských školách.

„S výsledky výzkumu mě seznámila PhDr. Simona Weidnerová, MBA, zástupkyně výzkumného expertního týmu a Mgr. Andrea Benešová z Platformy ředitelek a ředitelů mateřinek. Ekonomické dopady jsou zásadní jak na mateřské školy, tak i na zřizovatele. Řada mateřských škol musela uzavřít provoz v jednotlivých třídách nebo úplně a to někde i opakovaně. Jarní vlna byla provázena velkým strachem i rodičů, protože nechávali děti doma, i když nebyly nemocné. Ovšem nikdo nečekal, že se s pandemií budeme potýkat takto dlouhou dobu. Rodiče zažívají i ekonomické potíže, potřebují zabezpečit rodinu, vydělat peníze. Na druhé straně jsou tu děti, které často nemají příznaky, ale nemoc se u nich objevuje čím dál více. V podzimní vlně se objevily i případy, že někteří rodiče vodili do školky děti nemocné nebo nedodržovali základní hygienická opatření. Dochází tedy k většímu šíření a zavírání školek,“ uvedla senátorka Vítková.

Mateřské školy by uvítaly pomoc nejen finanční, ale i materiální ve formě hygienických prostředků. Studie uvádí, že nejvíce chybí ředitelkám a ředitelům MŠ možnost flexibilního přesouvání peněz v rámci rozpočtu, peníze na nemocenské dávky, na ochranné pomůcky, peníze ze školkovného, peníze na zástupy. Na toto jsem společně s Platformou ředitelů mateřinek upozorňovala ministerstvo již na podzim. Samozřejmě se výše chybějících finančních prostředků liší s velikostí dané školky.

Jako varianty řešení uvádí studie omezení počtu dětí v MŠ podle určitého klíče, měření teploty, možnost okamžitého uzavření, pravidelné testování dětí i zaměstnanců, rozdělení personálu na skupiny a další.

„Upozorňovala jsem na problémy fungování mateřských škol již na podzim jak na MŠMT, tak na Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Vedle zajišťování distanční výuky na základních, střední a vysokých školách, nebyl problematice mateřských škol dán prostor. Nyní předložím výsledky výzkumu členům školského výboru Senátu,“ doplnila senátorka Vítková. 

 

Příprava stavby silnice 43 pokračuje

I když pandemická situace nedovoluje osobní návštěvy a větší setkávání, senátorka Jaromíra Vítková nenechává kolem silnice 43 nic náhodě a jedná dál. Pokud to nelze osobně, jedná v této věci on-line.

„Již začátkem ledna jsme měli v lednu jednání online k aktualizaci Technicko-ekonomické studie I/43 Svitávka-Staré Město, které mi dalo impuls a oslovila jsem přímo ministra dopravy. Jednala jsem začátkem února, a to nejen s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, ale i s generálním ředitelem ŘSD ČR Radkem Mátlem a ředitelem odboru strategie MD ČR Luďkem Sosnou. Apelovala jsem na pana ministra, jak moc je pro náš region silnice S(D)43 důležitá a potřebná. Ministr přislíbil podporu v urychlení některých kroků. Následovalo jednání v kanceláři PK-Ossendorf (zpracovatel projektové dokumentace) a následují postupně jednotlivé schůzky v dotčených obcích. První jednání se uskutečnilo se zástupci obcí Lysice, Bořitov a Drnovice, následovalo Voděrady, Skalice nad Svitavou a Sebranice. Byl předložen konkrétní rozsah stavby silnice 43, jeho dopad a vztahy na dopravní, technickou a další infrastrukturu v katastrech. Současně byla představena kompenzační opatření (VZD Invest, s.r.o. a Ekopontis, s.r.o.). Jedná se o polní cesty, které zajišťují přístup na pozemky, jejich doplnění a náhrada za zrušené. Dále výsadba nových stromů za pokácené, vznik nových vodních prvků, úprava koryt některých vodotečí s cílem vytvořit biocentra a biokoridory. Na všech setkáních byla několikahodinová diskuze a bude následovat v jednotlivých obcích. Jednání se v rámci mých časových možností ráda zúčastňuji, abych mohla obcím pomoci. Projektanti i zástupci investora hledají pro obce optimální řešení, která mohou i zlepšit stávající stav životního prostředí. Uvedená jednání probíhají souběžně s jednáním centrální komise Ministerstva dopravy. V úseku Bořitov-Svitávka se letos budou dokončovat práce pro inženýrskou činnost a dále se bude řešit územní řízení. Co se týče jižní části a okolí Brna – zde byla přislíbena vstřícnost v nadstandardním řešení, aby to co nejméně negativně dopadlo na občany, což znamená varianty tunelů, podzemního vedení dané silnice, protihluková opatření a podobně. Další jednání je plánováno na začátek března se zástupci JMK. Harmonogram prací se naplňuje a možná se i urychlí. To bych si přála stejně jako všichni, kdo jezdíme po stávající nevyhovující I/43,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové