VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ MALÝCH PETIC - dvouleté děti v MŠ

16. 05. 2018 | petice

Petice – zrušení povinností obcí přijímat dvouleté děti do mateřských škol byla projednána v kanceláři Senátu ČR 9. 5. 2018.

Autor petice: L. Kůstková

Zpravodajka petice: J. Vítková

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice obdržel „Petici – zrušení povinnosti obcí přijímat dvouleté děti do mateřských škol“ dne 13. 4. 2018. V petici upozorňujete na novou povinnost pro obce přijmout dvouleté děti do mateřské školy, která vyplývá ze zákona. V současné době jsou však mateřské školy naplněné a na výstavbu nových škol nebo přístavby stávajících škol nemají obce finanční prostředky.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice konstatuje, že nelze na obce přenést povinnost financovat budování nových objektů pro zvýšení kapacity MŠ a to i s ohledem, že není jasné, zda tyto kapacity budou využívány. Výbor upozorňuje, že uvedený postup může negativně ovlivnit činnost soukromých škol nebo dětských skupin, které jsou dobrou alternativou stávajících mateřských škol. Výbor dále konstatuje, že je nedostatek pedagogů již v době, kdy děti mladší tří let do MŠ nedocházejí. Pokud budou ve třídách děti dvouleté, pak bude nejen nedostatek  ale i kvalifikace zaměstnanců. Děti dvouleté potřebují jinou péči než děti tříleté. V současné době není na vysokých školách obor, který by připravoval „chůvy“ pro péči dětí mladší tří let. Situace, že učitelky budou pečovat o děti mladší tří let způsobí, že se nebudou moci věnovat vzdělávání dětí starších tří let a natož předškolákům. Péče o děti mladší tří let bude vyžadovat i úpravy prostor a vybavení škol.

Výbor vnímá i problém, pokud obec postaví nové objekty a zvýší tím kapacitu, která se nakonec ze strany rodičů nevyužije a tím se obec dostane do rizika špatného nakládání s veřejnými prostředky. Stávající systém financování v oblasti mzdových nákladů je nevyhovující, protože z důvodu zajištění úvazku učitelky jsou přijímány děti (i mladší tří let), aby byla naplněna kapacita školy.

Výbor  shledává  „Petici – zrušení povinnosti obcí přijímat dvouleté děti do mateřských škol“ jako oprávněnou a vyzve PSP ČR ke znovu projednání novely školského zákona a ke zrušení povinnosti ukládající zajistit místa ve školkách pro dvouleté děti.

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka