VE ZNAMENÍ TŘÍ DEKLARACÍ… ŠLECHTA V LETECH NACISTICKÉHO OHROŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

10. 05. 2018 | výstava

Putovní výstavní projekt Ve znamení tří deklarací byl slavnostně zahájen v Muzeu Blanenska 10. května 2018. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra. Výstava přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následné okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku tří deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená přibližně půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století. Slavnostní zahájení uvedla ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková, která přivítala senátorku Ing. Jaromíru Vítkovu a také zástupce z města, pana místostarostu Jiřího Crhu. Následně ředitelka Muzea vyzvala senátorku Jaromíru Vítkovu, která celou akci zaštiťuje, k zahajovacímu proslovu. Poté se účastníci odebrali do prostor nově opraveného sklepení (nejstarší část blanenského zámku), kde byla instalována samotná výstava. Nejdříve proběhlo slavnostní přestřižení pásky v barvách trikolory a poté se mohli účastnici zahloubat mezi panely výstavy. „Dalšími místy, kde mohou zájemci výstavu navštívit, bude Muzeum regionu Boskovicka a dále bude výstava putovat do Velkých Opatovic. Jsem ráda, že spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů mi dovoluje dostat do regionu velice zajímavé výstavy. Uvidíme, na co se můžeme těšit příště,“ uvedla senátorka Vítková.

fotografie

10. 5. 2018