Veřejná sbírka na podporu zbudování památníku Tomáše kardinála Špidlíka

09. 10. 2017 | veřejná sbírka

Kardinál Tomáš Špidlík byl nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí. Narodil se 17. prosince 1919 v Boskovicích. V roce 1940 vstoupil do jezuitského noviciátu a kněžské svěcení přijal v holandském Maastrichtu 22. srpna 1949. Vyučoval na univerzitách v Římě. Je považován za světově proslulého znalce spirituality křesťanského Východu, propagátora české kultury a duchovního otce. Papež Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmenoval kardinálem pro jeho celoživotní úsilí ve studiu a praktické službě pro jednotu křesťanů.

Zemřel 16. dubna 2010 v Římě.

Významná osobnost si zaslouží důstojnou připomínku, která bude umístěna v Boskovicích. Peníze ze sbírky budou určeny na výdaje spojené s tvorbou, umístěním a instalováním památníku.

Datum zahájení: 7. 9. 2017

Vyhlašovatel: Orel jednota Boskovice

Kontakt: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka – osoba oprávněná jednat ve věci sbírky, mirkavitkova@centrum.cz, 606 836 349

K tomuto účelu je zřízen bankovní účet u ČSOB:

280571499/0300

Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal krajský úřad JMK pod číslem:

Sp. zn:  S-JMK 119393/2017/OSŽP ze dne 17. 8. 2017

 

Za každý finanční dar děkujeme.