Vzpomínkové promítání z konference „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“

13. 02. 2020 | akce

Akce se koná k 10. výročí úmrtí Tomáše kardinála Špidlíka

Tomáš Špidlík se narodil 17. prosince 1919 v Boskovicích, později byl vysvěcen na kněze, působil jako univerzitní profesor a stal se kardinálem. Osobnost Tomáše Špidlíka je velmi významná nejen pro Boskovice, ale pro celou Českou republiku a svými myšlenkami a působením pronikl i do zahraničí. Letos si můžeme připomenout 10. výročí od jeho úmrtí, zemřel 16. dubna 2010 v Římě.

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice připravili vzpomínkové promítání částí mluveného slova z konference „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“, která se uskutečnila v říjnu 2019 v Senátu. Vzpomínkové setkání se bude konat 29. března 2020 od 14 hodin v kině Panorama.

„Tomáš kardinál Špidlík byl velmi významnou osobností pro mnoho lidí a jeho slova i myšlenky jsou inspirující a platné i pro dnešní dobu. V loňském roce jsme si připomínali průběžně celý rok různými akcemi 100. výročí jeho narození. Vzhledem k tomu, že akce měly velký ohlas a zejména konference v Senátu měla pozitivní a duchovně povznášející atmosféru, ráda bych využila možnost promítnout lidem, kteří se nemohli zúčastnit samotné konference, některé části,“ uvedla senátorka Vítková.

Všichni jste srdečně zváni do kina Panorama se myšlenkově obohatit mluvenými slovy významných osobností, které se zúčastnili konference věnované Tomáši kardinálu Špidlíkovi v Senátu. Uslyšíte slova kardinála Dominika Duky, apoštolského nuncia Charlese Daniela Balvo, pomocného biskupa Antonína Baslera, který zastupoval arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera, pomocného biskupa Pavla Konzbula a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňka Hazdry.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové