SENÁTORKA VÍTKOVÁ SE ZÚČASTNILA SEMINÁŘE KE ZMĚNÁM V ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

01. 09. 2023 | tisková zpráva

V pátek 25. 8. 2023 se v Boskovicích v Hotelu pod Zámkem konal odborný seminář ke změnám v zadávání veřejných zakázek, který pořádala společnost Europroject pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové. „Jsem ráda, že Vás mohu pozdravit a děkuji paní Štěpánkové a Vintrové, že mi tuto možnost nabídly. Dnešní seminář se bude věnovat pro Vás důležitým oblastem. Jednou z nich je novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Novela přinesla změny, které mají napravit transpozici směrnic Evropské komise, snížit administrativní zátěž zadavatelů i dodavatelů, snížit riziko korupce a usnadnit dohled nad dodržováním zákona a reagovat na další nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe. Vlastní zákon byl od roku 2016 devětkrát novelizován, nyní se však jedná o komplexní novelizaci,“ přivítala Vítková přítomné úvodním slovem.

Firma Europroject z Boskovic se specializuje na získávaní dotací z evropských a národních fondů převážně na projekty pro obce a má za sebou více než 15letou praxi v tomto oboru. V pátek 25. 8. 2023 pořádala svůj historicky první odborný seminář, týkající se změn v zadávání veřejných zakázek a dotačních příležitostí pro obce v roce 2023-2024, na který přizvala i senátorku Vítkovou.

„Další důležitou oblastí jsou dotační zdroje. V této době, kdy se vláda snaží šetřit a snížit dluh, hledá i rezervy v rozpočtu. Uvidí se, jak to ovlivní dotace pro obce a města. Ministerstvo pro místní rozvoj mi začátkem srpna poskytlo přehled titulů národních, otevřených i plánovaných výzev IROP a také v programech Interreg. Některé výzvy jsou přímé, některé přes Místní akční skupiny,“ sdělila senátorka Vítková posluchačům.

Změny v oblasti zadávání veřejných zakázek zprostředkovala paní PaedDr. Zoja Šťastná, specialistka na veřejné zakázky a informace týkající se dotačních příležitostí pro obce pro rok 2023-2024 majitelka společnosti, Milana Štěpánková, odbornice na dotace z EU a ČR.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové