Seminář k problematice nakládání s odpadními vodami

05. 06. 2017 | odpadní vody a ČOV

Oblast životního prostředí je důležité téma a řada povinností spadá do kompetencí obcí. Legislativa ukládá opatření, která jsou často finančně náročná a obce bez pomoci dotací nemohou tato opatření realizovat. Jaromíra Vítková již od ledna letošního roku uspořádala společně s Odborem životního prostředí Jihomoravského kraje seminář, kde více jak dvacet starostů z ORP Boskovice získalo informace o Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.

„Na společném jednání zaznívalo velmi často, že obce nemají finance na budování čistíren odpadních vod a kanalizačních řadů. Vyzvala jsem proto Ministerstvo zemědělství ČR a Státní fond životního prostředí, aby nám jejich zástupci sdělili možnosti, jak mají obce postupovat a jaké jsou dotační tituly“, sdělila Vítková.

Zástupci Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí a Odboru životního prostředí JmK uspořádají pro starosty ORP Blansko a ORP Boskovice seminář dne 28. 6. 2017 od 16.00 v Zámeckém skleníku v Boskovicích.   

Jaromíra Vítková, senátorka